Federal Tarih Müzesi´nde Alevilik Sempozyumu

Oca 20th, 2016 | Category: Arşıv

Federal Almanya’nın Bonn’daki Federal Tarih Müzesi´nde ilk kez Alevilik ve Alevilik’te doğa ve çevre konusunda bir günlük bir sempozyum düzenlendi. Bonn Göç araştırmaları ve Kültürlerarası Eğitim Enstitüsü´nün 20 Kasım 2015’te düzenlediği bu sempozyum Dersim Akademik Değişim Vakfı ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Eğitim merkezi tarafından desteklendi.

Hamburg Üniversitesi Dünya Dinleri Akademisi Alevilik seminerinden sorumlu Prof.Dr. Handan Aksünger’in Alevilikte inanç ve tarihi konusundaki sunumunu takiben Psikolog Dr. Med. Fikret Zengin’in inanç merkezlerinin ve ziyarethanelerin diaspora’da psikolojik sorunlu kişilerin tedavisinde olumlu etkileri konusudaki sunumu izledi. Sosyolog Mika Wagner, Ren Vestfalye Eyaletinde (NRW) Alevi inançı ve çevre konusundaki araştırmasının sonuçlarını özetleyerek alevilikte çevre ve doğanın kutsallığı konusunda katılımcılarla tartıştı.

Sonum ve tartışmalardan sonra yapılan panelde yazar Hıdır Eren Çelik, Dersim’de Alevilik ve İnanç, Almanya Alevi Gençlik Birliği (BDAJ) Yönetim Kurulu üyesi Seyid Hasan Çelebi, Diaspora’da alevi gençliğin inanç ve çevre konusundaki duyarlılığı, Federal Hükümetin Çevre, Doğa ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı-Doğayı Koruma Dairesi’den bay Andreas Mues, Dinler ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında ortak yaklaşımlar, Ren vesfalye Bölgesi Protestan Kiliseler Birliğin’den bay Richard Brand ‘yeşil horoz, çevre ve doğa korunması’ projesine ilişkin bilgiler verdiler. Panel WDR’den (Batı Almaya radyosu) bayan Hannah Sahm tarafından yönetildi. Tartışmalara AABF – Eğitim sorumlusu Yılmaz Kahraman’da katılarak Federasyon’un bu konudaki yaklaşımlarını dinleyicilere aktartı. Sempozyum Yılmaz Kahraman’nın Sema ve Cem konusundaki sunumu ve AABF’in sema gösterimiyle son buldu.

(23.11.2015)

Comments are closed.